Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS Hosting

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp hàng đầu cho bạn 

Chất lượng, uy tín lâu năm tại Việt Nam

 
 
 

 

 

Windows Hosting

WebHost-01

 

 

Dung lượng 300MB

 

 

Băng thông 10 GB

 

 

Plesk Panel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Alias domain 05

 

 

Sub domain 15

 

 

Add-on Domain 0

 

 

MSSQL Databases 01

 

 

Email accounts 01

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

 

 

 

30.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Windows Hosting

WebHost-02

 

 

Dung lượng 750MB

 

 

Không giói hạn Băng thông

 

 

Plesk Panel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Alias domain

 

 

Không giói hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 0

 

 

MSSQL Databases 02

 

 

Email accounts 03

 

 

Không giói hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

 

 

 

50.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Windows Hosting

WebHost-03

 

 

Dung lượng 1200MB

 

 

Không giới hạn Băng thông

 

 

Plesk Panel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Alias domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 01

 

 

MSSQL Databases 04

 

 

Email accounts 03

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

 

 

 

65.000đ/ tháng

  
 

 

 

Windows Hosting

WebHost-04

 

 

Dung lượng 2000MB

 

 

Không giới hạn Băng thông

 

 

Plesk Panel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Alias domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 01

 

 

MSSQL Databases 06

 

 

Email accounts 05

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

110.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Windows Hosting

WebHost-05

 

 

Dung lượng 3000MB

 

 

Không giới hạn Băng thông

 

 

Plesk Panel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Alias domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 02

 

 

MSSQL Databases 08

 

 

Email accounts 10

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

150.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Windows Hosting

WebHost-06

 

 

Dung lượng 5000MB

 

 

Không giói hạn Băng thông

 

 

Plesk Panel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Alias domain

 

 

Không giói hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 03

 

 

MSSQL Databases 10

 

 

Email accounts 20

 

 

Không giói hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

300.000đ/ tháng

 

 

Mua IP Riêng

 

 

01 IP riêng

 

 

150.000đ/tháng

 

 

10 IP riêng

 

 

1.200.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Dung lượng

 

 

100MB Dung lượng

 

 

20.000đ/tháng

 

 

1000MB Dung lượng

 

 

200.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Băng thông

 

 

1GB Băng thông

 

 

10.000đ/tháng

 

 

10GB Băng thông

 

 

100.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Cơ sở Dữ liệu

 

 

01 MSSQL Databases

 

 

30.000đ/tháng

 

 

10 MSSQL Databases

 

 

300.000đ/tháng

 

 

 

Chúng tôi hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí từ nhà cung cấp khác về Việt Web 247.
Thời gian thanh toán tối thiểu là thời gian thấp nhất khách hàng được phép chọn đăng ký cho gói dịch vụ.
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT khi xuất hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

 

Các gói Windows Hosting trên chưa đủ đáp ứng hoặc website của bạn yêu cầu kỹ thuật cao hơn?

 

Vui lòng tham khảo ngay dịch vụ Máy chủ ảo của chúng tôi...

 

 

Tìm hiểu thêm

 

 

 

Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud