Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS Hosting

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp hàng đầu cho bạn 

Chất lượng, uy tín lâu năm tại Việt Nam

 
 
 

 

 

Linux Hosting

VH-01

 

 

Dung lượng 1000MB

 

 

Băng thông 30 GB

 

 

cPanel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Parked domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 02

 

 

SQL Databases 05

 

 

Không giới hạn Email accounts

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng ngày & hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

 

 

 

50.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Linux Hosting

VH-02

 

 

Dung lượng 2000MB

 

 

Băng thông 60 GB

 

 

cPanel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Parked domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 04

 

 

SQL Databases 10

 

 

Không giới hạn Email accounts

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng ngày & hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

120.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Linux Hosting

VH-03

 

 

Dung lượng 4000MB

 

 

Băng thông 100 GB

 

 

cPanel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Parked domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 06

 

 

SQL Databases 15

 

 

Không giới hạn Email accounts

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng ngày & hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 

 

 

 

200.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Linux Hosting

VH-04

 

 

Dung lượng 5000MB

 

 

Băng thông 180 GB

 

 

cPanel Control

 

 

CPU tối đa 20%

 

 

Memory tối đa 512M

 

 

Không giới hạn Parked domain

 

 

Không giới hạn Sub domain

 

 

Add-on Domain 08

 

 

SQL Databases 20

 

 

Không giới hạn Email accounts

 

 

Không giới hạn FTP accounts

 

 

Backup hàng ngày & hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 

 

 

 

320.000đ/ tháng

  

Mua IP Riêng

 

 

01 IP riêng

 

 

150.000đ/tháng

 

 

10 IP riêng

 

 

1.200.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Dung lượng

 

 

1000MB Dung lượng

 

 

30.000đ/tháng

 

 

10.000MB Dung lượng

 

 

250.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Băng thông

 

 

10GB Băng thông

 

 

30.000đ/tháng

 

 

100GB Băng thông

 

 

250.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Add-on Domain

 

 

01 Add-on Domain

 

 

30.000đ/tháng

 

 

10 Add-on Domain

 

 

250.000đ/tháng

 

 

 

Chúng tôi hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí từ nhà cung cấp khác về Việt Web 247.
Thời gian thanh toán tối thiểu là thời gian thấp nhất khách hàng được phép chọn đăng ký cho gói dịch vụ.
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT khi xuất hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

 

Các gói Linux Hosting trên chưa đủ đáp ứng hoặc website của bạn yêu cầu kỹ thuật cao hơn?

 

Vui lòng tham khảo ngay dịch vụ Máy chủ ảo của chúng tôi...

 

 

Tìm hiểu thêm

 

 

 

Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud