Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS Hosting

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp hàng đầu cho bạn 

Chất lượng, uy tín lâu năm tại Việt Nam

 
 
 

 

 

Email Hosting

Mail-01

 

 

Dung lượng 1000MB

 

 

Hosting Controller

 

 

Add-on Domain 0

 

 

Email accounts 05

 

 

Mail List 05

 

 

POP3/SMTP/Webmail

 

 

Anti Virus

 

 

Anti Spam

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

 

 

 

45.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Email Hosting

Mail-02

 

 

Dung lượng 2000MB

 

 

Hosting Controller

 

 

Add-on Domain 01

 

 

Email accounts 20

 

 

Mail List 05

 

 

POP3/SMTP/Webmail

 

 

Anti Virus

 

 

Anti Spam

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

 

 

 

90.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Email Hosting

Mail-03

 

 

Dung lượng 5000MB

 

 

Hosting Controller

 

 

Add-on Domain 02

 

 

Email accounts 50

 

 

Mail List 05

 

 

POP3/SMTP/Webmail

 

 

Anti Virus

 

 

Anti Spam

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

170.000đ/ tháng

  
 

 

 

Email Hosting

Mail-04

 

 

Dung lượng 10000MB

 

 

Hosting Controller

 

 

Add-on Domain 02

 

 

Email accounts 100

 

 

Mail List 20

 

 

POP3/SMTP/Webmail

 

 

Anti Virus

 

 

Anti Spam

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

290.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Email Hosting

Mail-05

 

 

Dung lượng 20000MB

 

 

Hosting Controller

 

 

Add-on Domain 02

 

 

Email accounts 200

 

 

Mail List 30

 

 

POP3/SMTP/Webmail

 

 

Anti Virus

 

 

Anti Spam

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

400.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Email Hosting

Mail-06

 

 

Dung lượng 50000MB

 

 

Hosting Controller

 

 

Add-on Domain 04

 

 

Email accounts 300

 

 

Mail List 50

 

 

POP3/SMTP/Webmail

 

 

Anti Virus

 

 

Anti Spam

 

 

Backup hàng tuần

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

500.000đ/ tháng

 

 

Mua IP Riêng

 

 

01 IP riêng

 

 

150.000đ/tháng

 

 

10 IP riêng

 

 

1.200.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Dung lượng

 

 

1000MB Dung lượng

 

 

20.000đ/tháng

 

 

10.000MB Dung lượng

 

 

180.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Mailbox

 

 

01 Mailbox

 

 

2.000đ/tháng

 

 

10 Mailbox

 

 

20.000đ/tháng

 

 

 

Chúng tôi hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí từ nhà cung cấp khác về Việt Web 247.
Thời gian thanh toán tối thiểu là thời gian thấp nhất khách hàng được phép chọn đăng ký cho gói dịch vụ.
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT khi xuất hóa đơn.

 

 

Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud