Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS Hosting

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp hàng đầu cho bạn 

Chất lượng, uy tín lâu năm tại Việt Nam

 
 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 1

 

 

02 vCPU

 

 

1GB RAM

 

 

20GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

300.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 2

 

 

03 vCPU

 

 

1GB RAM

 

 

40GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

500.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 3

 

 

03 vCPU

 

 

2GB RAM

 

 

60GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

700.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 4

 

 

04 vCPU

 

 

4GB RAM

 

 

80GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

1.100.000đ/ tháng

  
 

 

 

Cloud VPS

VPS 5

 

 

06 vCPU

 

 

8GB RAM

 

 

150GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

1.900.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 6

 

 

08 vCPU

 

 

8GB RAM

 

 

300GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

2.400.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 7

 

 

18 vCPU

 

 

8GB RAM

 

 

500GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

3.000.000đ/ tháng

 

 
 

 

 

Cloud VPS

VPS 8

 

 

32 vCPU

 

 

16GB RAM

 

 

900GB HDD Cloud Storage

 

 

Data Transfer Unlimited

 

 

Băng thông 100Mbps

 

 

01 IP Addresses

 

 

Tùy chọn hệ điều hành

 

 

Miễn phí cài đặt

 

 

Hỗ trợ 24x7x365

 

 

 

 

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 

 

 

 

5.900.000đ/ tháng

 

 

Mua IP Riêng

 

 

01 IP riêng

 

 

150.000đ/tháng

 

 

10 IP riêng

 

 

1.200.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Dung lượng

 

 

10GB HDD Cloud Storage

 

 

50.000đ/tháng

 

 

100GB HDD Cloud Storage

 

 

450.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Firewall

 

 

Compact Package

 

 

150.000đ/tháng

 

 

Full Package

 

 

300.000đ/tháng

 

 

Full v4 Package

 

 

450.000đ/tháng

 

 

Mua thêm Load Balancer

 

 

Compact Package

 

 

150.000đ/tháng

 

 

Large Package

 

 

300.000đ/tháng

 

 

Quad Large Package

 

 

450.000đ/tháng

 

 

X-Large Package

 

 

1.500.000đ/tháng

 

 

Cài đặt Hệ điều hành

 

 

CentOS - Fedora - Ubuntu (x86 - x86_64)

 

 

Miễn phí

 

 

Windows Server 2003, Windows Server 2008

 

 

200.000đ/lần

 

 

Cài đặt Control, Quản trị

 

 

Kloxo, Webmin, CentMin

 

 

Miễn phí

 

 

cPanel VPS, Direct Admin VPS, Plesk VPS

 

 

150.000đ/lần

 

 

Quản trị VPS

 

 

500.000đ/tháng

 

 

Mua thêm RAM - CPU

 

 

1GB RAM

 

 

200.000đ/tháng

 

 

1 vCPU

 

 

150.000đ/tháng

 

 

 

Chúng tôi hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí từ nhà cung cấp khác về Việt Web 247.
Thời gian thanh toán tối thiểu là thời gian thấp nhất khách hàng được phép chọn đăng ký cho gói dịch vụ.
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT khi xuất hóa đơn.
Chỉ sử dụng Hệ điều hành Windows Server 2003 hoặc 2008 cho các gói VPS có RAM từ 1GB trở lên.

 

 

Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud