Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS HostingTÊN MIỀN VIỆT NAM

 

VIETWEB247.COM là một trong các nhà cung cấp tên miền Việt Nam chính thức của Viettel IDC.

 

1. Bảng giá tên miền

Bảng giá chính thức cho dịch vụ Tên miền Việt Nam như sau:

 

Đuôi tên miềnĐăng ký mớiGia hạnChuyển về
.vn 830.000đ 480.000đ Miễn phí
.com.vn/.net.vn/.biz.vn 700.000đ 350.000đ Miễn phí
.info.vn/.org.vn/ac.vn/.name.vn 400.000đ 200.000đ Miễn phí
.int.vn/.pro.vn/.health.vn 400.000đ 200.000đ Miễn phí
.gov.vn * 400.000đ 200.000đ Miễn phí
.edu.vn ** 400.000đ 200.000đ Miễn phí

 

* : Đuôi tên miền chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.

** : Đuôi tên miền chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.

 

2. Quy định sử dụng tên miền Việt Nam

a. Nguyên tắc

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt – (điểm 2.2,a) khoản 2 mục II).

b. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền

i. Các quy định tại khoản 3 mục II – Thông tư 09/2008/TT-BTTTT

– Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

– Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.

– Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website http://www.thongbaotenmien.vn

ii. Quy định tại điểm 7.2, khoản 7, mục II – Thông tư 09/2008/TT-BTTTT

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” của mình biết để đảm bảo thông tin chính xác cho việc thực hiện thủ tục duy trì tên miền.

 

3. Quy định thu hồi và điều kiện gia hạn tên miền Việt Nam

Theo qui định mới nhất của cơ quan quản lý tên miền Việt Nam (VNNIC):

Kể từ ngày tên miền hết hạn, sẽ có thêm 3 ngày tên miền hoạt động bình thường

Quá 3 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái tạm ngưng trong vòng 17 ngày tiếp theo (cắt DNS). Trong thời gian này, quý khách có thể gia hạn tên mình với chi phí thông thường.

Quá 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, các chủ thể khác có thể đăng ký sử dụng.

 

 

 
Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud