Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS HostingCHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

 

1. NỘI DUNG

 

Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ của Việt Web 247 - VIETWEB247.COM và hoàn thành việc thanh toán gửi qua thư, tin nhắn các bằng chứng xác nhận đã thanh toán sử dụng dịch vụ (phiếu thu, ủy nhiệm chi có xác nhận của ngân hàng, tin nhắn xác nhận chuyển tiền…). Dịch vụ được áp dụng chính sách hoàn tiền bao gồm: Web Hosting, Email Hosting, Tên miền. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

 

2. ĐIỀU KIỆN

 

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với khách hàng đăng ký tên miền trên website nhưng không thể đăng ký được do tên miền đã được đăng ký và không có nhu cầu đổi tên miền khác.

 

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với khách hàng chưa tiến hành khởi tạo dịch vụ Web Hosting, Email Hosting cho khách hàng trong thời gian 60 phút sau khi nhận được đầy đủ thông tin khởi tạo dịch vụ của khách hàng và trong thời gian làm việc (từ 8h đến 17h30 các ngày làm việc - trừ ngày lễ, Tết, thứ 7 và chủ nhật).

 

Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

 

Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).

 

Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.

 

Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.

 

Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối nếu khách hàng bị ngừng cung cấp dịch vụ vì vi phạm quy định sử dụng.

 

Chính sách hoàn tiền không áp dụng đối với dịch vụ bản quyền phần mềm, dịch vụ Cloud VPS và các dịch vụ khác.

 

Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý hosting/tên miền.

 

3. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

 

Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ nếu khách hàng không yêu cầu đăng ký tên miền khác hoặc chưa khởi tạo dịch vụ Web Hosting, Email Hosting. Quý khách vui lòng thực hiện theo trình tự sau:

 

1. Khách hàng gửi thư, email hoặc công văn yêu cầu hoàn tiền nêu rõ các thức nhận tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) và đảm bảo các thông tin để Việt Web 247 hoàn tiền cho khách hàng là chính xác.
2. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thư, email hoặc công văn yêu cầu hoàn tiền của khách hàng Việt Web 247 sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán hoàn lại tiền cho khách hàng.
3. Trường hợp khách hàng yêu cầu chuyển khoản thì mọi thông tin chuyển khoản do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm.
4. Trường hợp khách hàng yêu cầu tiền mặt thì khách hàng phải đến địa điểm giao dịch của Việt Web 247 để nhận tiền.
 

Ngoài ra khách hàng cần phải đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: http://www.vietweb247.com/thanh-toan.html. Việt Web 247 không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định thanh toán này.

 

4. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

 

Việt Web 247 có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này không cần phải thông báo trước.

 

 

Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud