Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS HostingBản quyền CloudLinux

 

CloudLinux OS là hệ điều hành *nix thương mại đầu tiên được thiết kế để phục vụ chủ yếu dành cho các nhà cung cấp (HP) trong lĩnh vực dịch vụ hosting, lưu trữ website. Với việc sử dụng công nghệ LVE (Lightweight Virtual Environments) đã tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề quản lý tài nguyên máy chủ cũng như tài nguyên đối với từng tài khoản hosting trên máy chủ.

 

Bảng giá chính thức cho phần mềm CloudLinux như sau:

 

Số lượngGiá theo thángGiá theo năm
1 License 250.000đ/license 2.500.000đ/license
2-4 Licenses 230.000đ/license 2.300.000đ/license
5+ Licenses 210.000đ/license 2.100.000đ/license
Đăng ký qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud